החזר מס לחולי סרטן

חולים החולים במחלת הסרטן נאלצים לעבור טיפולים שונים וקשים, שלרוב משפיעים על התפקוד היומיומי להם ואינם מודעים לזכויות במס הכנסה וביטוח לאומי . החולים שעברו ניתוח עקב הגידול או חולים עם גרורות  שעוברים טיפולים כימיים או הקרנות זכאים לפטור ממס הכנסה לפי סעיף  9 (5) לפקודת מס הכנסה.

זכויות חולי סרטן על פי פקודת מס הכנסה

חולי סרטן לא תמיד מודעים לכך שמחלת הסרטן, בגינה הם מוכרים כבעלי אחוזי נכות גבוהים, מזכה אותם בפטור מלא ממס הכנסה.
סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה קובע כי נכה 100%  או נכה הסובל ממספר מחלות המסתכמים יחד לדרגת נכות משוקללת של למעלה מ- 90%, זכאי לפטור ממס הכנסה. פטור זה יכול להגיע לסכום של כ- 600,000 ₪ על הכנסות מעבודה וכ- 70,000 ₪ על הכנסות שאינן מעבודה (נכסים, ריביות והשקעות) .

5 נתונים שחשוב לכל אדם או בן משפחה של חולה סרטן לדעת

כיצד מתבצע החזר מס לחולה סרטן ?

יועצי המס מוסמכים , מתחילים טיפול בהחזר מס רק לאחר שביצעו בדיקה מקיפה ווידאו כי החולה עומד בקריטריונים של הביטוח הלאומי ומס הכנסה ויהיה זכאי לקבלת הפטור ממס.
הבדיקה היסודית כוללת שיחה, מעבר על מסמכים ובדיקת נתונים.
במידה ויש זכאות להחזר, אנו מכינים את טפסי הבקשה לוועדה בביטוח לאומי ומטפלים עבור החולים בכל הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת החזר המס המגיע להם.
מגישים בשמם טפסים, אישורים ומסמכים לוועדה בביטוח לאומי לקבלת הפטור והכרה כנכה ב- 100%.
לאחר קבלת הפטור – מכינים בשמם את התיק להחזר מס ממס הכנסה ומגישים אותו לפקיד השומה לקבלת ההחזר ממס הכנסה.
פקיד השומה מטפל בבקשת החזר המס ומעביר את הכסף ישירות לחשבונך הפרטי.
הטיפול במידע נעשה ברגישות ודיסקרטיות מלאה על פי הקוד האתי של לשכת יועצי המס בישראל.

חולי סרטן זכויות ביטוח לאומי ביטוח לאומי

מדי שנה מאובחנים בישראל כ- 30,000 חולי סרטן חדשים. אלו מצטרפים לכ- 200,000 חולים שאובחנו ומטופלים במרכזים רפואיים בארץ. (על פי נתונים של המרכז הרפואי סורסקי תל אביב).
חולי סרטן רבים, אינם מממשים את זכותם לקבל החזר מס מהמדינה בשל חוסר מודעות או היעדר כוחות נפשיים להתמודד עם הבירוקרטיה המאפיינת את המוסדות בישראל.
האתגר הגדול הוא להתמודד עם המחלה והביטוח הלאומי גם יחד.

מיצוי זכויות של חולה סרטן בביטוח הלאומי

ישנן שתי דרכים למיצוי זכויות מהביטוח הלאומי שתפקידו (בין היתר) לקבוע אחוזי נכות על פי מצב רפואי.
בקשה להכרה על ידי וועדה רפואית נעשית על ידי פנייה למוסד לביטוח לאומי באיזור מגורי החולה, מילוי טפסים מקדימים להגשת תביעה לקצבה מסוימת, וצירוף מסמכים המעידים על מצבו של מגיש התביעה.

ועדה רפואית לחולי סרטן בביטוח לאומי – קביעת קצבת נכות כללית

זכות זו לתגמולים ממומשת, כאשר אדם אינו עובד עקב מחלת סרטן (טיפולים, החמרה במצב) במשך 90 ימים ברציפות (לפחות) או במקרה שיש ירידה של למעלה מ- 50% בהכנסתו לאורך תקופה של 90 ימים, כמו כן לאשה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית צומצם ב 50%.
חולה סרטן שזכאותו נבדקה והוא עובר טיפולים ועומד בתנאים להגשת תביעת נכות – מגיש לביטוח הלאומי תביעה לנכות כללית שבה יושב גם פוסק רפואי. על פי רוב מקבל גמלת נכות מלאה וזמנית למשך שנה. אם לאחר שנה מצבו של החולה עובר הערכה מחודשת ויש החרפה במצבו, הוא מקבל 100% נכות בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי.
פניה לוועדה לזכאות לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, אפשרית על ידי מילוי טופס של הרופא וצירוף מסמכים נדרשים – ולרוב אינה מחייבת התייצבות בוועדה.
חולה סרטן יכול להגיש תביעה לקצבה זו ולקבל מהביטוח הלאומי תשלומים רטרואקטיביים, עד שנה מגילוי המחלה.
הגשת התביעה לנכות כללית אינה שוללת הגשת תביעת אודן כושר עבודה לחברות הביטוח.

קצבת שירותים מיוחדים

כאשר חולה סרטן מקבל את הזכאות לקצבת נכות כדאי לחולה להגיש באותה הזדמנות תוספת לשירותים מיוחדים.
מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים ? – חולה סרטן המקבל טיפולים אונקולוגיים, חולה שעבר ניתוח להסרת גידול סרטני ו/או חולה עם גרורות.
קצבת שירותים מיוחדים לחולי סרטן לא קשורה להכנסות האדם וגם שכיר או עצמאי שהכנסתו לא נפגעה כתוצאה מהשפעת המחלה, זכאי לבקש תוספת " קצבת שירותים מיוחדים ".
הגשת תביעה לביטוח הלאומי לקבלת קצבה זו, מחייבת הופעה בפני הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לצורך הכרה בשיעור אחוזי הנכות לחולה.
יש לציין כי כל מקרה לגופו ויש משמעות לגובה הזכאות אם הנכות המשוקללת זמנית או ניתנת לצמיתות.
גמלת שירותי מיוחדים ניתן לתבוע עד 6 חודשים מגילוי המחלה.

הביטוח הלאומי – קצבת נפגעי עבודה

במידה ומחלת הסרטן נגרמה במישרין כתוצאה מעיסוקו של החולה בגלל חשיפה בעת עבודתו לחומרים מסרטנים, החולה יהיה זכאי לקצבת נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי.
את גובה הקצבה מחשבים בהתאם לשכר אשר קדם לגילוי המחלה ובהתאם לאחוזי הנכות שנגרמו לחולה.

שיעור הפטור ממס הכנסה המגיע לחולה סרטן

חולי סרטן שאושרו כנכים 100% מהביטוח הלאומי, זכאים לפטור ממס הכנסה
עד להכנסה של כ- 600,000 ₪ מיגיעה אישית, כלומר הכנסות מעבודה או מעסק
וכ-71,000 על הכנסה הונית לרבות הכנסה מרכוש, ריביות וניירות ערך.

חלית בסרטן ?

ממש את זכותך לקבל החזר מס מהמדינה.

החזר מס לחולי סרטן

הפרמטרים הנבחנים לצורך הזכאות לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה:
נכות של 100% מבעיה רפואית אחת או 90% ממכלול בעיות רפואיות.
שיטת חישוב אחוזי הנכות מכונה שקלול. כלומר, שתי בעיות הנותנות 50% נכות כל אחת, תחושבנה כ-75% נכות משוקללת ולא 100%. אם הבעיות הן באיברים זוגיים (ידיים, רגליים) אזי שיטת החישוב תהיה חיבור אריתמטי ולא שקלול.
צירוף סה"כ הנכויות צריך לתת תוצאה של 100% ומעלה.
הפטור ממס הכנסה לחולי סרטן יכול להגיע עד לסכום הכנסה של כ- 550,000 ₪ מיגיעה אישית (הכנסות מעבודה/עסק) ו- כ-65,000 על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, ריביות וניירות ערך). על מנת לקבל את הפטור המלא תקופת הפטור צריכה להיות מעל שנה. כאשר תקופת הפטור היא מתחת לשנה בין 185 יום לשנה תקרת הפטור היא כפטור על הכנסה הונית ( כ- 65,000). חשוב לדעת שתקופת נכות שנקבעת לפחות מ 185 יום אינה מזכה בפטור.
כדי לקבל את הפטור ממס הכנסה צריכים להגיש בקשה לוועדה בביטוח לאומי , את הטפסים ניתן לקבל בכל משרדי פקיד השומה. האגודה למלחמה בסרטן וביטוח לאומי מאפשרים לחולי סרטן לקבל את הפטור בהסתמך על הטפסים ותשלום האגרה בלבד מבלי להגיע לוועדה בביטוח לאומי.
משרדנו עוזר לחולי סרטן להגיש את הטפסים לוועדה בביטוח לאומי ולאחר קבלת הפטור להגיש את ההחזר למס הכנסה.

טפסים לצורך הגשת בקשה לביטוח לאומי

טופס פניה לביטוח לאומי
הערכת מצב החולה לגביי הזכאות לקצבת שרותים מיוחדים חלק ראשון
הערכת מצב החולה לגביי הזכאות לקצבת שרותים מיוחדים חלק שני
בקשה לועדה על סמך אישורים רפואיים

אודות אנפה

חברת אנפה החזרי מס הוקמה לפני יותר מ10 שנים ומנוהלת על ידי רמה שטרן, יועצת מס בכירה.
המשרד מתמחה בהחזרי מס לחולי סרטן שכירים וכן משפחות של שארים המבקשים לקבל החזר מס רטרואקטיבי עד 6 שנים מפטירתו של יקירם.
בדיקת זכאות מקצועית על ידי יועץ מס מוסמך ומנוסה ממשרדנו. בדיקת הזכאות מתבצעת ללא תשלום ואין דמי פתיחת תיק. תהליך ההחזר פשוט והכסף נכנס לחשבון הלקוח בין חודשיים לשלושה מרגע הגשת הבקשה.
מתוך מכתב תודה שקיבלנו
"ברצוני להביע את תודתי הרבה והערכתי לעבודתך שעשית עבורי ומשפחתי. במקרים הדומים למקרה שלי מדובר על סיטואציה לא פשוטה שגם ככה כל התמודדות עם המציאות קשה מאוד." למכתב המלא

שכירים, מגיע לכם כסף חזרה לא חבל?

החזר מס לחולי סרטן

אנפה החזרי מס הכנסה לשכירים - בדיקת זכאות להחזר מס

פריסת פיצויים

פריסת פיצויים – החזרי מס בעקבות פריסת פיצויים פרישה לגמלאות, עזיבה לשם התקדמות למקום עבודה אחר או חלילה פיטורין, צעדים אלו מזכים אותכם בפיצויים. למרבה

קרא עוד »

מיסוי פרישה

מיסוי פרישה פרישה מעבודה בגיל פרישה היא אירוע המס הגדול ביותר בחייו של אדם, המטרה של כל פורש לשמור על רמת חיים קרובה  ככל האפשר

קרא עוד »

בדיקת החזר מס

בדיקת החזר מס שכיר/ה יקר/ה, כנראה שהתשובה היא כן גם לך מגיע החזר מס הכנסה!אם את/ה ובן זוגך שכירים ומשלמים מס הכנסה מירב הסיכויים שמגיע

קרא עוד »

ועדת השמה זכויות הורים

ועדת השמה זכויות הורים עליית המודעות בנוגע להפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה שינתה את יחסם של הורי הילדים, ההמדינה ומוסדות החינוך לילדים עם הפרעות קשב

קרא עוד »

מחשבון החזר מס

מחשבון החזר מס שכיר/ה יקר/ה המחשבון בעמוד זה נועד לבדוק את זכאותך להחזר מס! ברוב המקרים אם את/ה ובן/בת הזוג שלך שכירים ומשלמים מס הכנסה

קרא עוד »