מדריך החזר מס לגמלאים ושכירים

מאמר זה מהווה מדריך החזר מס שלם לשכירים, גמלאים וכל אדם שאיננו חייב בהגשת דוח למס הכנסה. במידה ומדובר בזוג נשוי – על שני בני הזוג לצרף מידע על הכנסותיהם. כאשר אחד מבני הזוג עצמאי והשני שכיר – לא ניתן להגיש בקשה להחזר.
התנאי העיקרי לקבלת החזר הוא תשלום מס הכנסה. אין החזר למי שלא שילם מס.

על כמה שנים אחורה ניתן לקבל החזר והאם יש סיכון בפניה למס הכנסה?

המדינה מאפשרת לשכירים לקבל החזר מס עד 6 שנים אחורה. לאחר הגשת הבקשה בוחן מס הכנסה את התיק בעניינכם ומחליט על גובה ההחזר. מדריך זה ציג את המצבים העיקריים המזכים בהחזר מס. מתן ההחזר לוקח בדרך כלל 90 ימים אך עלול להתארך מעבר לכך.

רבים מאיתנו מכירים את הסחבת הבירוקרטית אל מול פניה למשרדי הממשלה השונים. עובדה זו גורמת לרבים לוותר על התהליך עוד בתחילתו ואף לא לחשוב עליו כלל. למרות שמטרת מדריך החזר מס זה היא להקנות לשכירים וגמלאים היכרות עמוקה עם הנושא, חשוב להבין כי פניה באמצעות גורמים אשר מתמחים בעבודה אל מול מס הכנסה תהפוך את התהליך לפשוט ויעיל ביותר. בכדי לחסוך כאב ראש וזמן יקר מומלץ מאוד לתת לגוף או חברה בעלי ניסיון לבצע עבורכם את התהליך. החברה תבדוק עבורכם בדיוק לאילו טפסים ואישורים אתם זקוקים ותגיש אותם לרשויות המס ולגורמים הרלוונטיים. הגשת הבקשה בעזרת חברה שמתמחה בנושא מבטיחה לכם לקבל את החזר המס המקסימאלי ובמידה ואתם חייבים כספים למס הכנסה הם אינם מגישים את הבקשה.

חשוב להבין כי פניה למדינה בנוגע להחזרי מיסים אמנם מחייבת רישום במשרדי מס הכנסה, יחד עם זאת זהו הליך חד פעמי שאינו נחשב לפתיחת תיק המחייב התחשבנות עתידית עם מס הכנסה.

למה מגיע לי החזר מס?

ישנן סיבות רבות שנרחיב עליהם בהמשך מדריך זה לקבלת החזר מס. החלפת מקומות עבודה, קבלת דמי אבטלה, חופשת לידה שהתארכה, תשלום מזונות, ילדים שלומדים בחינוך מיוחד, חייל משוחרר, הפסדים בני"ע בבורסה ועוד…

החזר מס בגין החלפת מקומות העבודה

חישוב מס הכנסה בישראל נעשה על פי סה"כ ההכנסה השנתית, החישוב הוא מצטבר ובהנחה שהעובד עובד שנה מלאה (מינואר עד דצמבר) באותו מקום עבודה ומכאן נגזרת חבות המס הסופית של העובד, המעביד בדרך כלל מנכה מס במקור מתוך הנחה כי השכר החודשי יהיה זהה כל השנה.
עובד שמחליף מקום עבודה במהלך השנה, עובדת שיוצאת לחופשת לידה, עובד שאינו עובד בחלק מהשנה ועובד שמקבל דמי אבטלה זכאים להחזר מס.
גם מורה שיוצא לשנת שבתון מועסק בחודשים ינואר עד אוגוסט ושכרו משולם לו על ידי המעביד מתוך הנחה כי יעבוד כל השנה ( 12 חודשים). הפסקה בעבודה בחודשים ספטמבר עד דצמבר בהם לא הועסק כלל (דמי השבתון אינם נחשבים לשכר אלא למענק), מזכים בדרך כלל להחזר מס הכנסה.
עובד שיוצא לפנסיה במהלך השנה ומשכורתו בפנסיה נמוכה מהמשכורת שקיבל זכאי להחזר מס.

החזר מס בגין עבודה בכמה מקומות במקביל

שכיר שעבד בשנת המס בשני מקומות או יותר חייב לבצע תאום מס כדי שינכו לו את המס הנכון עבורו. במידה והשכיר לא עשה תאום מס והצהיר בטופס 101 שהוא עובד בעבודה נוספת, ינכו לו את המס המרבי (46%). במקרה כזה זכאי השכיר להחזר מס.גם שכיר שעשה תאום מס כדאי לו לבדוק בסוף השנה אם הורידו לו את המס הנכון ואם הוא זכאי להחזר

החזר מס בגין תרומות למוסדות מוכרים

חוק החזרי מס בגין תרומות נועד בעיקר כדי לעודד אנשים לתרום סכומים גדולים למוסדות צדקה וכדי שהתורם יקבל החזרי מס בגין תרומות אלו עליו לתרום למעלה מ- 181 ש"ח בשנת המס 2012 (בשנים קודמות הסכום היה ₪380). הזיכוי במס הינו 35% מגובה התרומות וכל זאת בתנאי שהתרומות נתרמו למוסדות המוכרים בחוק לצורכי קבלת ההטבה. מס הכנסה מקבל רק קבלות שעליהן מצוין כי המוסד או הארגון מוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ניתן לתרום עד 30% מההכנסה החייבת במס.

החזר מס עקב הפסדים בבורסה

הרווחים בבורסה חייבים בתשלום מס הכנסה, הבנקים מנכים מס במקור על הרווחים, המס הוא 20%. ישנם מצבים שבהם למשקיע היה הפסד על ניירות ערך, אך הבנק או הברוקר לא ביצעו קיזוז נכון של ההפסדים מול הרווחים.אם אתם מנהלים חשבונות של ניירות ערך אצל מספר בנקים / ברוקרים או אפילו בכמה חשבונות שונים תדעו שהבנק אינו מבצע את קיזוז ההפסדים כנגד הרווחים שנצרו קודם לכן.
גם כאשר בשנה אחת נוצר לכם הפסד מניירות ערך ובשנה שלאחר מכן יש לכם רווח, הבנק אינו מעביר את ההפסד ומבצע את הקיזוז ואתם צריכים לפנות לפקיד השומה.
הפסדים מרווח הון מניירות ערך ניתן לקזז גם מהכנסות מריבית מניירות ערך שנוצרו באותה שנה. ניתן לקזז גם את ההפסדים מניירות ערך מהכנסות מדיבידנד.
מי שהכנסותיו משוק ההון היו הכנסותיו היחידות באותה שנת מס ולא הייתה לו הכנסה ממשכורת/עסק, זכאי לקבל פטור ממס על רווחי ההון כדי לקבל החזר מס על הפסדי הון יש להגיש בקשה להחזר מס לפקיד השומה ולצרף טופס 867 מכל חשבונות הבנק/ברוקרים.

החזר מס עקב נקודות זיכוי נוספות

נקודת זיכוי הינה סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה. משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.כל עובד שהוא תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה. בנוסף לכך, קיימים קריטריונים שונים המזכים בנקודות נוספות. ככל שעובד עומד ביותר קריטריונים, הוא יצבור מספר רב יותר של נקודות זיכוי.
למשל ערכה השנתי של נקודת זיכוי בשנת 2018 הוא 2,592 ש"ח. נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי להן הוא זכאי.

החזר מס לחייל משוחרר.

לחיילים המשתחררים משירות סדיר מגיעות נקודות זיכוי על הכנסתם מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורם. שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי.מי שהשתחרר משירות סדיר לפני 1.7.2005 זכאי לקבל את ההטבה במשך 24 חודשים ממועד שחרורו.
תקופת השירות המזכה לחיילים שהשתחררו עד 30 ביוני 2007:
1. שירות של 24 חודשים מלאים לפחות מעניק 2 נקודות זיכוי חודשיות.
2. שירות של בין 12 ל-24 חודשים או פחות אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות, מעניק נקודת זיכוי אחת.

תקופת השירות המזכה לחיילים שהשתחררו מ 1 ביולי 2007 ואילך:
1. שירות של 23 חודשים מלאים לפחות מעניק 2 נקודות זיכוי.
2. שירות של פחות מ-23 חודשים מעניק נקודת זיכוי אחת.

תקופת השירות המזכה לחיילות שהשתחררו מ 1 ביולי 2007 ואילך:
1. שירות של 22 חודשים מלאים לפחות מעניק 2 נקודות זיכוי.
2. שירות של פחות מ-22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת.

נקודות זיכוי למי שסיים לימודים אקדמאים

החל משנת 2005 כל מי שזכאי לתואר או שסיים לימודי מקצוע במוסדות המוכרים לצורך זה ע"י מס הכנסה זכאי לנקודות זיכוי בשנים שלאחר סיום הלימודים. נקודות זיכוי אלו יוצרות מצב שבו פעמים רבות מגיע למי שסיים לימודים אקדמאיים החזר מס ממס הכנסה שכן נוכה ממנו מס ללא התחשבות בתעודה האקדמאית שברשותו. הטבת המס תינתן החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים. הזכאות לנקודות זיכוי למסיים לימודים אקדמאיים היא לפי הפירוט הבא:למי שסיים בשנים 2005-2006:

תואר ראשון: תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך שלוש שנים.
תואר שני: תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך שנתיים.
תואר שלישי ברפואה / רפואת שיניים: תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך חמש שנים.

למי שסיים החל מ-2007:
תואר ראשון: תוספת של נקודת זיכוי למשך שלוש שנים.
תואר שני: תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך שנתיים.
תואר שלישי ברפואה / רפואת שיניים: תוספת של נקודת זיכוי במשך שלוש שנים + חצי נקודה בשנתיים לאחר מכן.

למי שסיים החל מ-2014:
תואר ראשון: תוספת של נקודת זיכוי למשך שנה אחת.
תואר שני: תוספת של חצי נקודת זיכוי למשך שנה אחת.
מי שסיים לימודי מקצוע בתחום ההוראה זכאי לקהל חצי נקודת זיכוי במס.

נקודות זיכוי לגרוש שמשלם מזונות

גרוש או פרוד (הורה החי בנפרד מבן זוגו ללא גירושין) המשלם עבור כלכלת ילדיו, כלומר משלם דמי מזונות ילדים עבור ילדיו, ויש לו הסכם גירושין או הסכם מזונות רשמי המאמת זאת, זכאי לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה עד שילדיו מגיעים לגיל בגרות, והוא מפסיק לשלם עבורם דמי מזונות ילדים.גם גרוש שהתחתן בשנית (גבר נשוי בשנית), אך עדיין משלם דמי מזונות לבת זוגו לשעבר (דמי מזונות אישה), זכאי לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה.
בני זוג החיים בנפרד ומשמורת הילדים מתחלקת בין שני בני הזוג יקבל בן הזוג אשר אינו מקבל נקודת זיכוי בגין היותו משפחה חד הורית נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בכלכלת הילדים.
גרוש הרוצה לקבל את נקודת הזיכוי צריך להביא בנוסף לטופס 106 גם פסק דין המאשר את תשלום המזונות.

נקודות זיכוי לעולה חדש

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי במשך 42 חודשים לאחר עלייתו לארץ לפי הפרוט הבא:
1. 0-18 חודשים ראשונים לשהייתו בארץ 1/4 נקודת זיכוי לחודש.
2. 19-30 חודשים ראשונים לשהייתו בארץ 1/6 נקודת זיכוי לחודש.
3. 31-42 חודשים ראשונים לשהייתו בארץ 1/12 נקודות זיכוי לחודש.במידה והעולה עוזב את הארץ לתקופה שבין חצי שנה ל-3 שנים הוא יכול להקפיא את זכאותו.

נקודות זיכוי להורים לילד עם לקויות למידה

המדינה תומכת במשפחות בעלות ילדים הסובלים מבעיות שונות של הפרעות קשב וריכוז, הפרעות למידה או היפראקטיביות.כחלק מהתמיכה של המדינה בהורים לילדים לקויי למידה זכאי אחד ההורים להקלה בתשלום המס באמצעות 2 נקודות זיכוי הניתנות לו. פעמים רבות ההורה אינו מודע לזכויותיו ואינו מקבל את נקודות הזיכוי המגיעות לו ואז הוא זכאי להחזרי מס.

כדי להבחין בין לקויות קלות ובינוניות לבין לקויות קשות נקבעו 3 קריטריונים:
קביעה של ועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד.
שהות של הילד במסגרת לחינוך מיוחד (גן ילדים לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל).
אישור מרופא נוירולוג על לקות הלמידה.בנוסף לכך נקבע, כי גם ילדים הזכאים לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד יזכו את הוריהם בנקודות הזיכוי האמורות לעיל. הורה אשר יש לו ילד לקוי למידה ומעוניין לקבל את התוספת של 2 נקודות הזיכוי צריך לפנות למס הכנסה ולהמציא להם את האישורים הרלוונטיים (אישור של וועדת השמה, אישור של לימודים בכיתת חינוך מיוחד וטופס 127 – תעודה רפואית אותה מילא רופא נירולוג) ולבקש מפקיד השומה להוסיף שתי נקודות זיכוי לאחד ההורים לפי בחירתו (כמובן שמומלץ להורה בעל ההכנסה הגבוהה לבקש את נקודות הזיכוי כך שיקבל את ההקלה המקסימאלית בתשלום המס). יש לציין שאת הבקשה צריך לבקש כל שנה מחדש ולהביא מסמכים רלוונטיים לאותה שנה. הורה אשר יש לו ילד לקוי למידה ולא קיבל נקודות זיכוי על כך יוכל להגיש דוחות על שנים קודמות ולקבל החזרי מס על הנקודות זיכוי שלא קיבל. הורים לילדים שאובחנו כלקויי למידה שלומדים בכיתה רגילה במסגרת תוכניות שילוב (זכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרת כיתה רגילה בבית ספר רגיל). אינם זכאים להקלה במס ובעקבות כך לא יוכלו לקבל החזרי מס.
נקודות זיכוי עבור ילד נטול יכולת.
גם הורה לילד נטול יכולת זכאי להקלה בתשלום מס.
על פי סעיף 44 לפקודה זכאי הורה לילד נטול יכולת המתגורר במוסד בהקלה בתשלום המס באחת מן הדרכים הבאות:
תוספת של 2 נקודות זיכוי בשנה עבור כל שנת מס או החזר של עד 35% מסכום ההחזקה של הילד במוסד.
הגדרת ילד נטול יכולת לעניין החזרי מס: פיגור שכלי, שיתוק מוחלט, עיוורון ואי שפיות.המסמכים הנדרשים לצורך קבלת החזרי מס:
אישור תשלומים מהמוסד הרפואי עבור שהיית הילד.
יש למלא טופס 127 ע"י רופא מומחה בתחום.

החזר מס עקב לידה

אישה שילדה זכאית לחצי נקודת זיכוי עבור הילד שנולד בשנת הלידה. אישה שילדה לקראת סוף השנה ולא חוזרת לעבודה בשנת המס שבה היא ילדה, המעביד לא מעדכן לה את נקודות הזיכוי והיא זכאית בדרך כלל להחזר מס.

שאלות נפוצות בנושא החזרי מס

מה קורה אם הייתי שכיר ועכשיו אני / בן זוגי עצמאי?
עצמאי מגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בכל שנה ע"י הרו"ח או יועץ המס שלו.
ניתן לדרוש החזר מס על השנים בהם הייתם שכירים בלבד.

אילו טפסים אני צריך להביא?
טפסי 106 (ריכוז משכורות שנתי) של שני בני הזוג
אישורים מביטוח לאומי במקרה של אבטלה/ לידה
אישור הפקדות לקופת גמל/ביטוח חיים
טופס 867 מהבנק במקרה של פעילות בניירות ערך
קבלות מקוריות על תרומות
אם יש לי מסמכים האם אני יכול לבד לגשת למס הכנסה?

איך אני אקבל את הכסף?
הכסף יועבר ישירות ממס הכנסה לחשבון הבנק שלך. את העמלה שלנו תשלם לאחר שתקבל את הכסף.

עבדתי בשתי עבודות במקביל ולא עשיתי תאום מס, האם ניתן לקבל החזר?
אם לא ביצעת תיאום מס, ייתכן ונגבה ממך מס מקסימאלי של 50% ולכן מגיע לך החזר. גם אם עשית תאום מס, בחלק מהמקרים תיאום המס לא בהכרח סופי וכדאי לבדוק. הבדיקה בכל מקרה נעשית בחינם ואין דמי פתיחת תיק כך שאין מה להפסיד.

אני נשוי האם אני יכול להגיש את ההחזר לבד?
לפי חוק מס הכנסה דו"ח המוגש עבור אחד מבני הזוג הנשוי יוגש גם עבור בן הזוג השני, לא ניתן להגיש דוח לאחד מבני הזוג.
אפשר להגיש בנפרד דו"ח רק לשנים לפני הנישואים.

אם סיימתי לימודי תעודה האם אני זכאי/ת להטבת המס כמו מי שסיים לימודים אקדמאים?
הטבת המס בגין סיום תואר אקדמאי ניתנת גם למסיימים לימודי תעודה וזאת בתנאי שימציאו מסמך מהמוסד בו למדו אשר מאשר כי למדו מעל ל – 1,800 שעות לימוד.

לסיכום המדריך

מדריך החזר מס זה נועד לספק היכרות עם הליך הגשת בקשה מול רשויות המס אבל לא מחליף ייעוץ של יועץ מס מנוסה. ניתן להגיש לבד את הבקשה להחזר, אך זה לא מומלץ. כשאתם מגישים את ההחזר דרכינו, אנו מבטיחים לבצע בדיקה כדי שתקבלו את ההחזר המקסימאלי. כמו כן אם קיים חוב למס הכנסה אנחנו לא מגישים את הדו"ח למס הכנסה. הבדיקה בכל מקרה נעשית בחינם ואין דמי פתיחת תיק כך שאין מה להפסיד.

קיימות אפשרויות רבות שיכולות למקסם את החזרי המס שלכם. אני מדגישה כי מדריך זה מספק מידע כללי בלבד וכמובן שיש לבחון את המידע הנ"ל בתשומת לב אישית לכם ולהכנסותיכם האישיות מכל מקורות ההכנסה האפשריות.

אני ממליצה בזאת כי תמיד עדיף לפנות לאיש מקצוע המתמחה בתחום החזרי מס לשכירים לפני פנייה ודרישה לקבלת החזרי מס ממס הכנסה. התשלום לאיש מקצוע שכזה הנו הוצאה מוכרת לשכיר שיכולה לזכות אתכם בהחזר מס בשנה שבה שולם.

אם יש לכם שאלות נוספות נשמח לעמוד לרשותכם.

שכירים, מגיע לכם כסף חזרה לא חבל?

אנפה החזרי מס לשכירים

אנפה החזרי מס הכנסה לשכירים - בדיקת זכאות להחזר מס

פריסת פיצויים

פריסת פיצויים – החזרי מס בעקבות פריסת פיצויים פרישה לגמלאות, עזיבה לשם התקדמות למקום עבודה אחר או חלילה פיטורין, צעדים אלו מזכים אותכם בפיצויים. למרבה

קרא עוד »

מיסוי פרישה

מיסוי פרישה פרישה מעבודה בגיל פרישה היא אירוע המס הגדול ביותר בחייו של אדם, המטרה של כל פורש לשמור על רמת חיים קרובה  ככל האפשר

קרא עוד »

בדיקת החזר מס

בדיקת החזר מס שכיר/ה יקר/ה, כנראה שהתשובה היא כן גם לך מגיע החזר מס הכנסה!אם את/ה ובן זוגך שכירים ומשלמים מס הכנסה מירב הסיכויים שמגיע

קרא עוד »

ועדת השמה זכויות הורים

ועדת השמה זכויות הורים עליית המודעות בנוגע להפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה שינתה את יחסם של הורי הילדים, ההמדינה ומוסדות החינוך לילדים עם הפרעות קשב

קרא עוד »

מחשבון החזר מס

מחשבון החזר מס שכיר/ה יקר/ה המחשבון בעמוד זה נועד לבדוק את זכאותך להחזר מס! ברוב המקרים אם את/ה ובן/בת הזוג שלך שכירים ומשלמים מס הכנסה

קרא עוד »